جشنواره استارتاپی شهر هوشمند

بسیاری از راهکاری مبتنی بر شهر هوشمند ارتباط نزدیکی با اکوسیستم بانکداری و پرداخت دیجیتال دارند. به عبارت دیگر هوشمندسازی شهرها بدون توجه به زیرساخت‌های مالی امکان‌پذیر نیست. امروزه بسیاری از راهکارهایی که در صنایع مالی و بانکی ارائه می‌شود می‌تواند به گسترش شهر هوشمند کمک کند. از سوی دگر شرکت‌های استارت‌آپی نیز می‌توانند در این حوزه نقش‌آفرینی کنند. جشنواره استارت‌آپی شهر هوشمند تلاش می‌کند با حضور فعالان استارت‌آپی و مدیران شهری، فرصتی را برای نوآوران فراهم کند تا راه‌حل‌ها و راهکارهای خود را برای هوشمندسازی شهرها ارائه کنند. همچنین در این رویداد شهرداران کلان‌شهرها حضور می‌یابند و این امکان در اختیار آنهاست که مشکلات خود را بیان و از جوانان نخبه برای حل آنها دعوت کنند.

در حاشیه این جشنواره، کارگاه‌های متنوعی برگزار شده و تجربه‌های جهانی در حوزه هوشمندسازی بررسی می‌شوند.

باید توجه داشت که نمایشگاه تراکنش ایران، از چهار ضلع دولت هوشمند،  شهر هوشمند، بانک هوشمند و مشتری هوشمند تشکیل شده است. بر همین مبنا تلاش می‌کند اضلاع این اکوسیستم را به یکدیگر نزدیک کند.