سطوح مختلف عضویت در فاباتک

عضویت عادی

 • امکان حضور در نمایشگاه با 20 درصد تخفیف
 • امکان معرفی استارتاپ ها در سایتهای فابا
 • معرفی استارتاپ به متقاضیان و سرمایه گذاران و نهادهای حاکمیتی و صاحبان کسب و کار
 • حضور رایگان در رویداد استارتاپی داستان من
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 20%
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه های مالی ، بانکی و بیمه جهت توسعه وهم افزایی
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه پرورش کسب و کار های نوپا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 20 درصد تخفیف
 • به رسمیت شناختن استارتاپ به عنوان عضو خانواده فاباتک
 • اهدای کارت عضویت عادی فاباتک

رایگان

ثبت نام

عضویت ویژه

 • امکان حضور در نمایشگاه با40 درصد تخفیف
 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح عادی
 • امکان حضور رایگان در میزگردهای تخصصی مرکز فابا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 35 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 30%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • برخورداری از تبلیغات شبکه اجتماعی به صورت رایگان در سه نوبت سالانه
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 50 در صد تخفیف
 • معرفی به سرمایه گذاران متقاضی
 • عضویت در شورای برنامه ریزی رویداد های استارتاپی فاباتک
 • ترویج رسانه ای شامل معرفی به رسانه ملی و عمومی و جراید کثیر الانتشار
 • ارائه کارت عضویت ویژه فاباتک

500.000 تومان

ثبت نام

عضویت عالی

 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح ویژه
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 50%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 70 در صد تخفیف
 • قرار دادن ریپورتاژخبری داخل سایت فابانیوز
 • معرفی جهت اخذ وام از نظام بانکی
 • تخفیفات فرهنگی فرهنگی / رفاهی / تفریحی
 • امکان حضور در دویداد های بین المللی مرکز فابا
 • امکان حضور در تورهای علمی و گردشی فاباتک
 • مشاوره و حمایت های حقوقی و ارتباطی
 • عضویت در ق فکر مرکز فین تک شریف
 • حضور در نمایشگاه با 60 درصد تخفیف
 • اهدای کارت عضویت عالی فاباتک

1.000.000 تومان

ثبت نام

عضویت عادی

 • امکان حضور در نمایشگاه با 20 درصد تخفیف
 • امکان معرفی استارتاپ ها در سایتهای فابا
 • معرفی استارتاپ به متقاضیان و سرمایه گذاران و نهادهای حاکمیتی و صاحبان کسب و کار
 • حضور رایگان در رویداد استارتاپی داستان من
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 20%
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه های مالی ، بانکی و بیمه جهت توسعه وهم افزایی
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه پرورش کسب و کار های نوپا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 20 درصد تخفیف
 • به رسمیت شناختن استارتاپ به عنوان عضو خانواده فاباتک
 • اهدای کارت عضویت عادی فاباتک

رایگان

ثبت نام

عضویت ویژه

 • امکان حضور در نمایشگاه با40 درصد تخفیف
 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح عادی
 • امکان حضور رایگان در میزگردهای تخصصی مرکز فابا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 35 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 30%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • برخورداری از تبلیغات شبکه اجتماعی به صورت رایگان در سه نوبت سالانه
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 50 در صد تخفیف
 • معرفی به سرمایه گذاران متقاضی
 • عضویت در شورای برنامه ریزی رویداد های استارتاپی فاباتک
 • ترویج رسانه ای شامل معرفی به رسانه ملی و عمومی و جراید کثیر الانتشار
 • ارائه کارت عضویت ویژه فاباتک

500.000 تومان

ثبت نام

عضویت عالی

 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح ویژه
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 50%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 70 در صد تخفیف
 • قرار دادن ریپورتاژخبری داخل سایت فابانیوز
 • معرفی جهت اخذ وام از نظام بانکی
 • تخفیفات فرهنگی فرهنگی / رفاهی / تفریحی
 • امکان حضور در دویداد های بین المللی مرکز فابا
 • امکان حضور در تورهای علمی و گردشی فاباتک
 • مشاوره و حمایت های حقوقی و ارتباطی
 • عضویت در ق فکر مرکز فین تک شریف
 • حضور در نمایشگاه با 60 درصد تخفیف
 • اهدای کارت عضویت عالی فاباتک

1.000.000 تومان

ثبت نام

عضویت عادی

 • امکان حضور در نمایشگاه با 20 درصد تخفیف
 • امکان معرفی استارتاپ ها در سایتهای فابا
 • معرفی استارتاپ به متقاضیان و سرمایه گذاران و نهادهای حاکمیتی و صاحبان کسب و کار
 • حضور رایگان در رویداد استارتاپی داستان من
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 20%
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه های مالی ، بانکی و بیمه جهت توسعه وهم افزایی
 • استفاده از مشاوره های گروهی فاباتک در زمینه پرورش کسب و کار های نوپا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 20 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 20 درصد تخفیف
 • به رسمیت شناختن استارتاپ به عنوان عضو خانواده فاباتک
 • اهدای کارت عضویت عادی فاباتک

رایگان

ثبت نام

عضویت ویژه

 • امکان حضور در نمایشگاه با40 درصد تخفیف
 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح عادی
 • امکان حضور رایگان در میزگردهای تخصصی مرکز فابا
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 35 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 30 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 30%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • برخورداری از تبلیغات شبکه اجتماعی به صورت رایگان در سه نوبت سالانه
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 50 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 50 در صد تخفیف
 • معرفی به سرمایه گذاران متقاضی
 • عضویت در شورای برنامه ریزی رویداد های استارتاپی فاباتک
 • ترویج رسانه ای شامل معرفی به رسانه ملی و عمومی و جراید کثیر الانتشار
 • ارائه کارت عضویت ویژه فاباتک

500.000 تومان

ثبت نام

عضویت عالی

 • بهره مندی کامل از سطوح خدماتی سطح ویژه
 • استفاده از نشریات و مجلات مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • استفاده از کتب تخصصی مرکز فابا با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از رویداد های جانبی ITE با 60 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از کلاسهای آموزشی با تخفیف ویژه – 50%
 • برخورداری از تبلیغات رسانه ای مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از فضای اموزشی مرکز فابا با 70 درصد تخفیف
 • امکان استفاده از سالن اجتماعات مرکز فابا با 70 در صد تخفیف
 • قرار دادن ریپورتاژخبری داخل سایت فابانیوز
 • معرفی جهت اخذ وام از نظام بانکی
 • تخفیفات فرهنگی فرهنگی / رفاهی / تفریحی
 • امکان حضور در دویداد های بین المللی مرکز فابا
 • امکان حضور در تورهای علمی و گردشی فاباتک
 • مشاوره و حمایت های حقوقی و ارتباطی
 • عضویت در ق فکر مرکز فین تک شریف
 • حضور در نمایشگاه با 60 درصد تخفیف
 • اهدای کارت عضویت عالی فاباتک

1.000.000 تومان

ثبت نام
 • عضویت ها به صورت سالانه است (یعنی در صورت عضویت در سال 1398  تا انتهای سال 1398 عضو خواهید بود)

 • 20 درصد تخفیف در صورت شرکت در جشنواره های قبلی